Westlandsekorenfederatie

Koor "De Waterlanders"

Plaats   Woonzorgcomplex Buytenweye, Chopinlaang 9 Delft


tijd       14.30-16.00 uur


kosten  Toegang Gratis

 © Westlandsekorenfederatie 2020