Westlandsekorenfederatie

Dag van de Koorzanger

Sinds 2014 organiseert de Westlandse Korenfederatie deze dag in gebouw de Kiem in ’s-Gravenzande.

De dag van de Koorzanger omvat diverse workshops. In de workshops staan stemtechniek, een thema of een specifiek genre koorzang centraal. Elke workshop wordt geleid door een deskundige en enthousiaste docent. Aan twee verschillende workshops kan worden deelgenomen. Eén in de ochtend en één in de middag. In de middagsessie studeert elke workshopgroep ook een lied in. Aan het eind van de dag worden de ingestudeerde liederen gepresenteerd in de vorm van een miniconcert, de feestelijke afsluiting van de dag. 

Belangrijk is dat de deelnemers in een ontspannen sfeer (opnieuw) ervaren hoe bevrijdend en verrijkend zingen in een groep is. Tijdens de workshops wordt spelenderwijs gewerkt aan de techniek van het zingen.

De Dag is ook bedoeld voor “ontmoeting”. Iedereen komt vanzelfsprekend in contact met leden van andere koren. Door het enthousiasme voor de koorzang raken deelnemers geïnspireerd en is het een leerzame dag. Aan het einde van de dag is er gelegenheid voor een afsluitende borrel.

Dag van de Koorzanger 2014

Dag van de Koorzanger 2015

Dag van de Koorzanger 2016

Dag van de Koorzanger 2017

Deze wordt gehouden op zaterdag 4 november 2017 in gebouw de Kiem in ’s-Gravenzande

  © Westlandsekorenfederatie 2022