Westlandsekorenfederatie

​

2019

​

september 

​

september      1 Koor De Waterlanders Optreden in kader Vitis Welzijn met Muziek

​

zaterdag         7 Podium Westland Optredens van een grote variëteit aan cultuurmakers, waaronder diverse koren

​

zaterdag       21 Westlands Korenfestival Diverse koren van binnen en buiten Westland

​

oktober

​

dinsdag          1 Koor De Waterlanders Dit optreden biedt het koor aan ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum.  Dit is mede tot 

                        stand gekomen door een bijdrage van een aantal sponsors, hiervoor hartelijke dank. Iedereen is dan ook van harte 

                        welkom, bij binnenkomst krijgt u een boekje aangeboden met daarin de liedjes die we die middag zullen zingen

​

November 

​

zondag           3 Koor De Waterlanders Meezingconcert 

​

zaterdag         9 Dag van de Koorzanger Diverse workshops op het gebied van koorzang, voor iedereen die van (koor)zingen houdt! 

​

vrijdag          22 WCOV Excelsior, Kunst voor het Volk en Oratoriumkoor De Lier. Driekorenconcert Oratorium "Die Jahreszeiten" van 

                        Joseph Haydn, m.m.v. het Promenadeorkest, Lauren Armishaw (sopraan), Leon van Liere (tenor),Bas van de             

                        Wetering (bas), Dans Creatie, Fotoclub DFG 's-Gravenzande, Schrijvers tussen de kassen en Vluchtelingenwerk 

                        Westland.

​

december

​

zondag         22 Koor De Waterlanders Kerstconcert Sing sing sing

  © Westlandsekorenfederatie 2019