Westlandsekorenfederatie

Westlandse “koorwereld”

De Westlandse Korenfederatie (WKF) is een vereniging van Westlandse koren, die via de WKF met elkaar samenwerken om de koorzang in het Westland te bevorderen en promoten.

De WKF behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten koren en treedt op als aanspreekpunt, spreekbuis en vertegenwoordiger. Tevens coördineert de WKF zoveel mogelijk de activiteiten van de verschillende koren en bevordert zij de diversiteit van koorgezelschappen en koor uitoefeningen in het Westland.

Jaarlijks wordt in overleg vastgesteld welke activiteiten en thema’s (speerpunten) de WKF prioriteit geeft.Het accent ligt nu op bevordering van de zangtechniek, de samenwerking tussen koren en publiciteit.

De Westlandse Korenfederatie is medio 2011 opgericht en er zijn 32 korenkoren van verschillende genres aangesloten.

De Westlandse Korenfederatie is als vertegenwoordiger van de Westlandse koren lid van het Cultureel Platform Westland. Dit orgaan adviseert het college van B&W van de gemeente Westland op het beleidsterrein kunst en cultuur en volgt de uitvoering van het beleidsprogramma nauwgezet. Het Cultureel Platform Westland functioneert tevens voor onderlinge informatie-uitwisseling, afstemming, collectieve promotie en de ontwikkeling van gezamenlijke projecten van de verschillende kunstdisciplines.

De Westlandse koren – een schets

In het Westland zijn ongeveer 60 koren en koororganisaties, waarvan ongeveer 25 kerkkoren.

De andere koren zijn zeer uiteenlopend voor wat betreft repertoire, omvang, ambitie en bekendheid. Het Westlands Mannenkoor is een van de meest bekende koren en treedt regelmatig op in en buiten de gemeente.  Verreweg de meeste koren zijn amateurverenigingen. De volgende typen koren zijn in het Westland te vinden:

• Oratoriumverenigingen

• Opera/klassiek georiënteerde koren

• Jeugdkoren

• Seniorenkoren

• Dameskoren

• Mannenkoren

• Popkoren

• Theaterkoren

• Gospelgroepen

• A capella koren

De meeste zangers beoefenen de zangkunst uit pure liefhebberij en genieten van de wekelijkse repetities, de zangoefening en de gezelligheid tijdens en na afloop van de verenigingsactiviteiten. Via regelmatige optredens wordt het resultaat van de inspanningen ten gehore gebracht aan donateurs, vrienden en familie, maar de meeste koren verzorgen ook optredens op festivals en bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen.

Bent u als zanger op zoek naar een geschikt koor?

Of wilt u een koor uitnodigen voor een festival of een optreden?

Op deze site presenteren de leden van de Westlandse Korenfederatie zich kort. Voor nadere informatie wordt u doorverwezen naar de website van het koor.

Mocht u informatie zoeken over een van de andere koren in het Westland, neem dan contact op met de secretaris van de Westlandse Korenfederatie ( secretaris@westlandsekorenfederatie.nl ). U kunt ook met andere vragen of een advies contact opnemen met de secretaris

   voor het laatst bijgewerkt op

27 maart 2017 11:31

  © Westlandsekorenfederatie 2017